Mesačné archívy: február 2018

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia

Vážené kolegyne, Na webovom sídle MŠVVaŠ SR bol dnes, 11. 12. 2017 uverejnený aktualizovaný materiál Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia. Materiál je aktualizovaný v časti 5 „Ospravedlňovanie  neprítomnosti dieťaťa v materskej škole“ v nadväznosti na riešenie problematiky ospravedlňovania

Uverejnené v Uncategorized