Denné archívy: máj 1, 2018

Upozornenie k registrácii DMŠ

Upozornenie k registrácii DMŠ  Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017 uvádzajú: Podporovať Deň materských škôl na Slovensku, ktorým je 4. november, rôznymi aktivitami, činnosťami pre deti, zákonných zástupcov a širokú verejnosť na podporu významu, poslania a opodstatnenia materských škôl. Nie

Uverejnené v Uncategorized

SV OMEP stanovisko a pripomienky | UČIACE SA SLOVENSKO | MŠVV a Š SR

SV  OMEP svoje stanovisko a pripomienky k Návrhu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO zaslalo na MŠVV a Š SR  v dňoch  26.10.2016, 12.12.2016 a 16.2.2017 viac…

Uverejnené v Uncategorized