SV OMEP stanovisko a pripomienky | UČIACE SA SLOVENSKO | MŠVV a Š SR

SV  OMEP svoje stanovisko a pripomienky k Návrhu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO zaslalo na MŠVV a Š SR  v dňoch  26.10.2016, 12.12.2016 a 16.2.2017

viac…

Uverejnené v Uncategorized