Svetové zhromaždenie OMEP | 25. – 30. jún 2018 | Praha

Svetové zhromaždenie OMEP sa uskutoční v Prahe 25. – 30. 06. 2018  k 70. výročiu založenia OMEP-u.

Bližšie informácie budú zverejnené na www.omep.sk

Uverejnené v Uncategorized