Informácia: Všetky polia označené červenou * su povinné!
  Členský príspevok uhradiť do 30. apríla príslušného roka na účet SVOMEP (5 €).

  Zápisné pre nového člena (2 €).  áno  áno  áno

V prípade stiahnutia Vášho súhlasu/ov, kontaktujte prosím regionálnu sekciu.


*

OMEP