Predsedníctvo

Funkcia: Meno a Priezvisko:
Predseda PaedDr. Monika Miňová, PhD.
Podpredseda PaedDr. Marianna Jamborová
Tajomník PaedDr. Ingrid Valovičová
Hospodár Mgr. Gabriela Minčáková
Členovia revíznej komisie: PhDr. Jarmila Sobotová,
Dagmar Lapšanská,
Katarína Krajčírová
Ďalší členovia predsedníctva: Ing. Katarína Koledová,
Katarína Potkanyová,
Bc.Andrea Lörincová,
Erika Hengeričová,
Jarmila Nagyová