Predsedníctvo

Funkcia: Meno a Priezvisko:
Predseda PaedDr. Monika Miňová, PhD.
Podpredseda PaedDr. Marianna Jamborová
Tajomník PaedDr. Ingrid Valovičová
Hospodár Mgr. Gabriela Minčáková
Členovia revíznej komisie: Dagmar Lapšanská,
Bc. Andrea Lörincová
PhDr. Jarmila Sobotová
Ďalší členovia predsedníctva: PhDr. Alica Harišová,
Erika Hengeričová,
Ing. Katarína Koledová,
Jarmila Nagyová,
Katarína Potkanyová,