Predsedníctvo

Funkcia: Meno a Priezvisko:
Predseda PaedDr. Monika Miňová, PhD.
Podpredseda PaedDr. Marianna Jamborová, PhD.
Tajomník PaedDr. Ingrid Valovičová
Hospodár Mgr. Gabriela Minčáková
Členovia revíznej komisie: Dagmar Lapšanská
Bc. Andrea Lörincová
PhDr. Jarmila Sobotová
Ďalší členovia predsedníctva: PaedDr. Ľubica Dobrotová
PhDr. Alica Harišová
PaedDr. Ivana Jančová
Ing. Katarína Koledová
Katarína Potkanyová