Institutio infantium

Vedecký recenzovaný časopis pre teóriu a prax výchovy a vzdelávania detí predškolského veku

ISSN 2989-381X

Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.