Prešov

Predsedníctvo

Funkcia Meno a Priezvisko
Predseda PaedDr. Monika Miňová, PhD.
Podpredseda PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD.
Tajomník Mgr. Gabriela Minčáková
Hospodár Mgr. Lucia Drobná

 

Kontakt

Meno a Priezvisko Mail  Telefón/Mobil
PaedDr. Monika Miňová, PhD. monika.minova@gmail.com +421903117772
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. vlastagmitrova@gmail.com +421911971811
Mgr. Gabriela Minčáková gabi.mincak@gmail.com +421907607022
Mgr. Lucia Drobná lucia.drobna06@gmail.com +421918971087

 

Plán činnosti

SK EN
2009 n/a
2010 2010
n/a n/a
n/a 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

Výročná správa

SK EN
2008 n/a
2009 2009
n/a n/a
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023

 

Pozvánky na zasadnutia

n/a

 

Zápisnice

n/a