Predsedníctvo

Funkcia: Meno a Priezvisko:
Predseda PaedDr. Monika Miňová, PhD.
Podpredseda PaedDr. Marianna Jamborová, PhD.
Tajomník
Hospodár Mgr. Gabriela Minčáková
Členovia revíznej komisie: PaedDr. Ľubica Dobrotová
Dagmar Lapšanská
Bc. Andrea Lörincová
Ďalší členovia predsedníctva: PhDr. Jarmila Sobotová
PhDr. Alica Harišová
PaedDr. Ivana Jančová
Ing. Katarína Koledová
PaedDr. Dagmar Krupová