Košice

Predsedníctvo

Funkcia Meno a Priezvisko
Predseda PaedDr. Marianna Jamborová, PhD.
Hospodár Mgr. Silvia Bošnovičová
Tajomník PaedDr. Elena Krempaská
Člen Ing. Katarína Lukáčová
Člen PhDr. Jarmila Sobotová

 

Kontakt

Meno a Priezvisko Mail Telefón/Mobil
PaedDr. Marianna Jamborová, PhD. jamborova.marianna@atk.sk +421907215806, +421907900102
Mgr. Silvia Bošnovičová mskalinovska@gmail.com +421907900116
PaedDr. Elena Krempaská msbernolakova14@gmail.com +421907900104
Ing. Katarína Lukáčová katka.lukacova10@gmail.com +421907900189
PhDr. Jarmila Sobotová jarmila.sobotova@gmail.com +421907949105

 

Plán činnosti

SK EN
2009 n/a
2010 2010
n/a n/a
n/a n/a
2013 2013
2014 2014
2015 2015
 2016  2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

Výročná správa

SK EN
2008 n/a
2009 2009
n/a n/a
n/a n/a
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023

 

Pozvánky na zasadnutia

n/a

Zápisnice

n/a

 

Semináre

31.01.2017 – ODBORNÝ SEMINÁR V KOŠICIACH / pdf – Zdravotné cvičenia detí predškolského veku – projekt Zdravý chrbátik so zameraním na správne držanie tela, web http://zdravachrbtica.sk/velky-seminar-pre-materske-skoly-v-kosiciach/