Banská Bystrica

Predsedníctvo

Funckia Meno a Priezvisko
Predseda Dagmar Lapšanská
Podpredseda PaedDr. Ľubica Dobrotová
Tajomník Mgr. Tatiana Kréthová
Hospodár Mgr. Ingrid Ďurčíková
Kronikár Mgr. Mária Dianová

 

Kontakt

Meno a Priezvisko Mail Telefón / mobil
Dagmar Lapšanská n/a +421905835546
PaedDr. Ľubica Dobrotová ldobrotova137@gmail.com +421907832287
Mgr. Tatiana Krethová tatianakrethova@gmail.com +421904592662
Mgr. Ingrid Ďurčíková cipka.d@azet.sk +421903507517
Mgr. Mária Dianová maria.dianova@gmail.com +421903504066

 

Plán činnosti

SK EN
2009 n/a
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 n/a
n/a n/a
2023 n/a
2024 2024

Výročná správa

 

SK EN
2008 n/a
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 n/a
2021 n/a
2022 2022
2023 2023

Pozvánky na zasadnutia

n/a

Zápisnice

n/a

Pozvánky na podujatia

Pedagogické dni