Kontakt

Meno a Priezvisko
Emailová adresa Telefón/Mobil
PaedDr. Monika Miňová, PhD. monika.minova@gmail.com +421903117772
Mgr. Gabriela Minčáková gabi.mincak@gmail.com +421907607022
PaedDr. Marianna Jamborová, PhD. jamborova.marianna@atk.sk +421907215806
PhDr. Jarmila Sobotová jarmila.sobotova@gmail.com +421907949105
Dagmar Lapšanská n/a +421905835546
PaedDr. Dagmar Krupová dagmar.krupova@gmail.com +421902617418
Ing. Katarína Koledová laterskf@mail.t-com.sk +421903563233
Bc. Andrea Lörincová omepnz@gmail.com +421904302414
PhDr. Alica Harišová harisova.alica@gmail.com  +421918451231
PaedDr. Ľubica Dobrotová ldobrotova137@gmail.com +421907832287
PaedDr. Ivana Jančová IJancova@azet.sk/jancova@zsbrezno.edu.sk +421908977525