Pozvánka na zasadnutie

2009

Pozvanka na zasadnutie predsednictva dňa 18. júna 2009

Pozvanka na zasadnutie predsednictva dňa 3. novembra 2009

 

2010

Pozvanka na zasadnutie predsednictva dňa 4. marca 2010

Pozvanka na zasadnutie predsednictva dňa 25. júna 2010

Pozvanka na zasadnutie predsednictva dňa 14. októbra 2010

 

2011

Pozvanka na zasadnutie predsednictva dňa 15. apríla 2011

 

2012

Pozvanka na zasadnutie predsednictva dňa 23. marca 2012

Pozvanka na zasadnutie predsednictva dňa 4. októbra 2012

 

2013

Pozvanka na zasadnutie predsednictva dňa 24. januára.2013

Pozvanka na zasadnutie predsednictva dňa 11. apríla 2013

Pozvanka na zasadnutie predsednictva dňa 13. júna 2013

Pozvanka na zasadnutie predsednictva dňa 10. októbra 2013

 

2014

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 5. februára 2014

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 15. mája 2014

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 9. októbra 2014

 

2015

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 26. januára 2015

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 4. októbra 2015

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 3. novembra 2015

 

2016

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 3. marca 2016

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 14. apríla 2016

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 2. novembra 2016

 

2017

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 26. mája 2017

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 14. septembra 2017

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 5. novembra 2017

 

2018

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 15. marca 2018

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 14. novembra 2018

 

2019

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 4. júna 2019

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 5. novembra 2019

 

2020

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 27. februára 2020

 

2021

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 18. marca 2021

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 8. júna 2021

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 4. októbra 2021

 

2022

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 11. februára 2022

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 23. augusta 2022

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 3. novembra 2022

 

2023

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 11. apríla 2023

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 4. októbra 2023

 

2024

Pozvánka na zasadnutie predsednictva dňa 11. marca 2024