Brezno

Predsedníctvo

Funkcia Meno a Priezvisko
Predseda  PaedDr. Ivana JANČOVÁ
Podpredseda  Katarína POTKÁNYOVÁ
Podpredseda  Mgr. Dana ŽILOVÁ
Tajomník  PaedDr. Dagmar KRUPOVÁ
Pokladník  Bc. Janka BROZMANOVÁ
Čestný člen  Mgr. Melánia DUBÍNYOVÁ

Kontakt

Meno a Priezvisko Email Telefón/Mobil
 PaedDr. Ivana JANČOVÁ  IJancova@azet.sk  +421908977525
Katarína POTKÁNYOVÁ potkanyova@centrum.sk  +421948188375
Mgr. Dana ŽILOVÁ dankazilova@gmail.com  +421903811371
PaedDr. Dagmar KRUPOVÁ dagmar.krupova@gmail.com  +421902617418
Bc. Janka BROZMANOVÁ  janka.brozmanova@gmail.com  +421918360658
Mgr. Melánia DUBÍNYOVÁ dubinyova.melania@gmail.com  +421910425595

 

Plán činnosti

SK EN
2020 2020
n/a n/a
2022 n/a
2023 2023
2024 2024

 

Výročná správa

 

SK EN
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023

 

Pozvánky na zasadnutia

n/a

 

Zápisnice

n/a