Aktuálna výzva

AKTUÁLNA VÝZVA

1. ročník: číslo 1 – prijímanie do 30.1.2024; publikovanie: máj 2024 (slovenský a český jazyk)

                  číslo 2 – prijímanie do 30.5.2024; publikovanie: december 2024 (anglický jazyk)

2. ročník: číslo 1 – prijímanie do 30.11.2024; publikovanie: máj 2025 (slovenský a český jazyk)

                  číslo 2 – prijímanie do 30.4.2025; publikovanie: december 2025 (anglický jazyk)

Rukopisy budú posúdené do 60 pracovných dní od dátumu uzávierky prijímania rukopisov do čísla.