Publikácie

Zborník aktivít k DMŠ 2022

Zborník konferencia Bratislava 2023

Dieťa a materská škola_ZBORNIK 2023_OMEP (pdf)

DMŠ 2022_Odborný zborník_Odborné pohľady na predprimárnu edukáciu

Zborník DMŠ 2022 – Šudie z predškolskej pedagogiky 2022 (pdf)

OUTDOOROVÁ EDUKACIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Spolupráca rodiny a materskej školy v outdoorovej edukácii v predprimárnom vzdelávaní_FEDORKO

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF PRE-SCHOOL MANAGERS IN THE CONTEXT OF OUTDOOR EDUCATION IN PRE-PRIMARY EDUCATION_Fedorko

ZOBER MA VON II

Deti a súčasná materská škola názory a interpretácie detí

Zborník k DMŠ 2021

Hodnotenie pedagogických zamestnancov v materskej škole

Zborník k DMS 2020

Inšpirácie ku Dňu materských škôl 2020

Možnosti outdoorovej edukácie v predprimárnom vzdelávaní ZOBER MA VON (nekonferenčný zborník)

Prosociálna výchova v materskej škole

Ako nebyť grobianom

Teória a prax trvalo udržateľného rozvoja v materských školách – zborník

Predprimárna edukácia v kontexte celoživotného vzdelávania

Vzdelávanie od útleho veku, šanca pre všekty deti (po stiahnutí súboru rozbaliť a prečítať súbor „citaj_ma.txt“) 

Kvalita materskej školy v teórii a praxi

Interakcia edukačnej triády RODINA – MATERSKÁ ŠKOLA – ZÁKLADNÁ ŠKOLA imperatív doby

Teória a prax výchovy a vzdelávania v materských školách

Od detskej opatrovnek materskej škole

Trvalo udržateľný rozvoj očami detí predškolského veku

Hra v predprimárnej edukacii

Manažment a marketing trvalo udržateľného rozvoja z pohľadu predprimárneho vzdelávania

Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach času

Súčasnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie

Predprimárna edukácia v podmienkach súčasnej reformy

Trvalo udržateľný rozvoj ako možný liek na environmentálne problémy ľudstva optikou detí predškolského veku

Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti

Environmentálna udržateľnosť 

Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy

Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien

Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného rozvoja

Teória a prax telesnej výchovy v materskej škole

Slovenská materská škola a súčasné výzvy pre vzdelávanie detí v ranom detstve