Nové Zámky

Predsedníctvo

Funkcia Meno a Priezvisko
Predseda Mgr. Jarka Kreškóciová
Podpredseda Bc. Darina Hambálková
Hospodár Mgr. Jana Illéšová

 

Kontakt

Meno a Priezvisko Mail Telefón/Mobil
Mgr. Jarka Kreškóciová omep.nrk@gmail.com +421915703541
Bc. Darina Hambálková darina.hambalkova@gmail.com +421911254738
Mgr. Jana Illéšová illesovajanka@gmail.com +421908623606

 

Plán činnosti

SK EN
2009 n/a
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

 

Výročná správa

SK EN
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023

 

Pozvánky na zasadnutia

n/a

 

Zápisnice

n/a