Zápisnica

2009

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP z 18.06.2009

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP z 03.11.2009

 

2010

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP z 04.03.2010

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP z 25.06.2010

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP z 14.10.2010

Zápisnica z členskej schôdze SV OMEP konanej 15. 10.2010 v Nových Zámkoch

 

2011

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP zo dňa 15. 04. 2011

 

2012

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP zo dňa 23. 03. 2012

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP zo dňa 13. 09. 2012

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP zo dňa 04. 10. 2012

Zápisnica z výročnej členskej schôdze SV OMEP zo dňa 05. 10. 2012

 

2013

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP zo dňa 24.1.2013

Zápisnica_SV OMEP_11. apríla 2013

Zápisnica_SV OMEP_13. júna 2013

Zápisnica_SV OMEP_10. októbra 2013

Zápisnica z členskej schodze 11. októbra 2013

 

2014

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 5. februára.2014

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 15. mája 2014

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 9. októbra 2014

 

2015

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 26. januára 2015

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 4. októbra 2015

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 3. novembra 2015

 

2016

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 3. marca 2016

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 14. apríla 2016

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 2. novembra 2016

 

2017

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 26. mája 2017

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 14. septembra 2017

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 5. novembra 2017

 

2018

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 15. marca 2018

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 14. novembra 2018

 

2019

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 4. júna 2019

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 5. novembra 2019

 

2020

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 27. februára 2020

 

2021

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 18. marca 2021

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 8. júna 2021

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 4. októbra 2021

 

2022

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 11. februára 2022

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 23. augusta 2022

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 3. novembra 2022
2023

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 11. apríla 2023

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 4. októbra 2023

 

2024

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP konaného dňa 11. marca 2024