OTVORENÝ PRÍSTUP

OTVORENÝ PRÍSTUP

Autori zaslaním rukopisu dávajú súhlas so zverejnením svojho rukopisu a zaslaných údajov podľa zverejnenej šablóny v časopise a berú na vedomie, že Institutio infantium je vedecký časopis s otvoreným prístupom. Otvorený prístup časopisu znamená, že celý obsah je voľne k dispozícii bez poplatku pre užívateľov alebo inštitúcie. Užívatelia môžu čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty v tomto časopise, bez toho, aby bol potrebný súhlas od vydavateľa alebo autora/ov. Použitie obsahu vyžaduje korektné uvedenie zdroja v podobe kompletného priznania bibliografického odkazu podľa príslušnej citačnej normy.