Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia

Vážené kolegyne, Na webovom sídle MŠVVaŠ SR bol dnes, 11. 12. 2017 uverejnený aktualizovaný materiál Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia. Materiál je aktualizovaný v časti 5 „Ospravedlňovanie  neprítomnosti dieťaťa v materskej škole“ v nadväznosti na riešenie problematiky ospravedlňovania

Uverejnené v Uncategorized

Zmeny v právnych predpisoch, týkajúcich sa materských škôl.

Zmeny v právnych predpisoch, týkajúcich sa materských škôl.   V priebehu mesiaca jún 2017 Národná rada Slovenskej republiky prijala tri novely zákonov, ktorých obsah sa týka materských škôl. V Čl. I zákona č. 177/2017 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 596/2003 Z. z.

Uverejnené v Uncategorized

Študijno-poznávacia exkurzia | 30. 11. – 2. 12. 2017 | Krakow

SV OMEP pripravuje študijno-poznávaciu exkurziu do Krakowa v termíne 30. 11. – 2. 12. 2017 Bližšie informácie a prihlasovanie sa na konferenciu budú zverejnené  cez jednotlivé regióny. Pozvánka

Uverejnené v Uncategorized

POCHOD ku DŇU MATERSKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU 2017 | 3-4* November 2017

viac…

Uverejnené v Uncategorized

Materská škola je pre všetky deti | 6. – 7. 11. 2017 | Košice

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mesto Košice Vás pozývajú na odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou  pod názvom  Materská škola je pre všetky deti, ktorá sa koná  6. – 7. 11. 2017

Uverejnené v Uncategorized

Súťaž v rámci DŇA MATERSKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU 2017 „NAJklip k Hymne DMŠ“

viac…

Uverejnené v Uncategorized

Stanovisko SV OMEP k Vzdelávacím programom pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie

Spoločné stanovisko Slovenskej komory učiteľov (SKU), Slovenskej asociácie pedagogiky raného detstva (SACEI), Spoločnosti pre predškolskú výchovu (SPV), Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) a Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Viac (web SKU). Tlačová správa (PDF) Otvorený list

Uverejnené v Uncategorized

Reakcia SKU, SACEI, SPV, SV OMEP a Platformy rodín na vyjadrenia ministerstva školstva vo veci vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením

Reakcia SKU, SACEI, SPV, SV OMEP a Platformy rodín na vyjadrenia ministerstva školstva vo veci vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením 2. augusta 2017 Ministerstvo školstva promptne reagovalo na listy profesijných organizácií združujúcich odborníkov z oblasti predškolského vzdelávania zo dňa 31.

Uverejnené v Uncategorized

HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE alebo CELOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA (NIELEN) V MATERSKEJ ŠKOLE – 11. MÁJ 2017 HOTEL BARÓNKA****, Mudrochova 2, BRATISLAVA

Uverejnené v Uncategorized

POCHOD ku Dňu materských škôl 2016

Uverejnené v Uncategorized