Brezno

Predsedníctvo

Funkcia Meno a Priezvisko
Predseda
Tajomník
Hospodár

Kontakt

Meno a Priezvisko Email

 

Plán činnosti

SK 2020
EN 2020

 

Výročná správa

SK 2020
EN 2020

 

Pozvánky na zasadnutia

n/a

 

Zápisnice

n/a