Brezno

Predsedníctvo

Funkcia Meno a Priezvisko
Predseda  PaedDr. Ivana JANČOVÁ
Podpredseda  Katarína POTKÁNYOVÁ
Podpredseda  Mgr. Dana ŽILOVÁ
Tajomník  PaedDr. Dagmar KRUPOVÁ
Pokladník  Bc. Janka BROZMANOVÁ
Čestný člen  Mgr. Melánia DUBÍNYOVÁ

Kontakt

Meno a Priezvisko Email Telefón/Mobil
 PaedDr. Ivana JANČOVÁ  IJancova@azet.sk / jancova@zsbrezno.edu.sk  +421908977525
Katarína POTKÁNYOVÁ potkanyova@centrum.sk  +421948188375
Mgr. Dana ŽILOVÁ dankazilova@gmail.com  +421903811371
PaedDr. Dagmar KRUPOVÁ dagmar.krupova@gmail.com  +421902617418
Bc. Janka BROZMANOVÁ  janka.brozmanova@gmail.com  +421918360658
Mgr. Melánia DUBÍNYOVÁ dubinyova@ssiba.sk  +421910425595

 

Plán činnosti

SK 2020 2021 2022
EN 2020 2021 2022

 

Výročná správa

SK 2020 2021
EN 2020 2021

 

Pozvánky na zasadnutia

n/a

 

Zápisnice

n/a