Hlohovec

Predsedníctvo

Funkcia Meno a Priezvisko
Predseda PaedDr. Ingrid Valovičová
Podpredseda PhDr. Lívia Klostermannová
Tajomník PaedDr. Jana Lenghartová
Hospodár Viera Podlucká

 

Kontakt

Meno a Priezvisko Mail Telefón/Mobil
PaedDr. Ingrid Valovičová ingrid.valovicova@gmail.com +421911508452
PhDr. Lívia Klostermannová mshlohovec1@mail.t-com.sk +421911256531
PaedDr. Jana Lenghartová lenghartovajana@gmail.com +421904581116
Viera Podlucká viera444@pobox.sk +421908728932

 

Plán činnosti

SK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
EN 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021

 

Výročná správa

SK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EN 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020

 

Pozvánky na zasadnutia a semináre

n/a

 

Zápisnice

n/a

 

Ostatné

Výtvarná prezentácia detí materských škôl,ktorá sa uskutocní dna 6. novembra 2019 o 13.30 h. vo výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci

 

Galérie


HL01 Hlohovec – súťaž 2015