Prešov

Predsedníctvo

Funkcia Meno a Priezvisko
Predseda PaedDr. Monika Miňová, PhD.
Podpredseda PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD.
Tajomník Mgr. Gabriela Minčáková
Hospodár Mgr. Lucia Drobná

 

Kontakt

Meno a Priezvisko Mail  Telefón/Mobil
PaedDr. Monika Miňová, PhD. monika.minova@gmail.com +421903117772
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. vlastagmitrova@gmail.com +421911971811
Mgr. Gabriela Minčáková gabi.mincak@gmail.com +421907607022
Mgr. Lucia Drobná lucia.drobna06@gmail.com +421918971087

 

Plán činnosti

SK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Výročná správa

SK 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EN 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

Pozvánky na zasadnutia

n/a

 

Zápisnice

n/a