Pripravujeme odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou – Materská škola je pre všetky detí

Pripravujeme odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou
Materská škola je pre všetky detí
z príležitosti 10. výročia vzniku Dňa materských škôl na Slovensku
24. – 25. 10. 2024
Kúpele Nový Smokovec