Vzdelávanie od útleho veku, šanca pre všekty deti

anglické-zameranie

anglické-závery

anglický-názov

anglický-úvod

obsah

slovenské-zameranie

slovenský-názov

tiraž

úvod

závery

zborník

zoznam-účastníkov-konferencie

galérie už čoskoro…