Bratislava

Predsedníctvo

Funkcia Meno a Priezvisko
Predseda Ing. Katarína Koledová
Tajomník Gabriela Dőmeová
Hospodár Nora Gregušová

Kontakt

Meno a Priezvisko Email Telefón / mobil
Ing. Katarína Koledová laterskf@mail.t-com.sk 0903563233
Gabriela Dőmeová gabdome@gmail.com 0905213928
Nora Gregušová norulienka@gmail.com 0903254710

 

Plán činnosti

SK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EN 2010 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 

Výročná správa

SK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EN 2009 2011 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

Pozvánky na zasadnutia

n/a

Zápisnice

n/a