2015

- Rádio Regina – Žurnál Rádia Regina o 12:00, 5. november 2015 (prepis rozhlasového vysielania)

– Artuš – Časopis akademickej obce Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

– NA PULZE – Časopis akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove

– Podduklianske Novinky – pdf

– DMŠ Sviatok – link

– Sobranský magazín TV záznam – link

– Články MŠ Námestie slobody 10 Skalica – pdf

– Aktivity ku Dňu materských škôl ZS a MS sv Jána Pavla II. Bratislava – odt

– Časopis MŠ Haniska – pdf