Svetový projekt ESD 2. časť

Časť 2 svetového projektu OMEP o ESD

Svetové zhromaždenie OMEPu  2010 v Göteborgu (Švédsko), rozhodlo rozšíriť svetový projekt OMEP o ESD o Časť 2 – Trvalo udržateľný rozvoj (ESD) v praxi.

Cieľom Časti 2 – ESD v praxije implementácia Vzdelávania pre Trvalo udržateľný rozvoj do praktického vzdelávania detí raného veku a zhromaždiť informácie o podpore chápania myšlienok a aktivít detí o ESD.

čítaj viac…