ODBORNO-POZNÁVACÍ ZÁJAZD – POĽSKO 2015 – 10. – 12. 12. 2015

ODBORNO-POZNÁVACÍ ZÁJAZD POĽSKO 2015 Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) organizuje pre všetkých, ktorí majú záujem spoznať niečo nové a vidieť niečo zaujímavé (členov aj nečlenov SV OMEP), odborno -poznávací zájazd do Krakowa (Poľsko). viac… …

 Deň materských škôl na Slovensku

  Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler na základe žiadosti SV OMEP prevzal záštitu nad Dňom materských škôl na Slovensku a nad všetkými sprievodnými aktivitami, ktorých iniciátorom je Slovenský výbor Svetovej organizácie … Čítať viac

Študijno-poznávací zájazd Chorvátsko máj 2015

Pozvánka   ODBORNO-POZNÁVACÍ ZÁJAZD CHORVÁTSKO 2015 s cieľom výmeny skúseností s učiteľmi a riaditeľmi materských škôl v Chorvátsku   Termín: 26.05.2015 – 31.05.15 Miesto pobytu:  ostrov Murter (pol hodiny od Šibenika), mestečko Tisno, hotel Borovnik٭٭٭ viac… Odborno-poznávací zájazd Chorvátsko 2015

Študijno-poznávací zájazd Budapesť

Pozvánka na odborno-poznávací zájazd do Maďarska (Budapešť) Návšteva materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským i slovenským v Budapešti a v okolí Termín: 4. – 6.12.2014 viac…

Vyjadrenie SV OMEP k návrhu inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Vážené členky SV OMEP a kolegyne pani učiteľky materských škôl,  18.09.2014 sme sa s predsedníčkou RS OMEP Košice Mariannou Jamborovou zúčastnili pracovného stretnutia, ktoré inicioval  pán Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini vo veci inovácie Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Na tomto stretnutí bol prítomný štátny tajomník Juraj Draxler (pán minister sa stretnutia z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť), vedúca služobného úradu Henrieta Crkoňová, zastupujúci generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Marián Galan  a Ondrej Divinský riaditeľ odboru základných škôl. … Čítať viac