Konferencia – Environmentálna udržateľnosť v predprimárnom vzdelávaní

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta

Mesto Trenčianske Teplice

Vás pozývajú na vedecko – odbornú  konferenciu

Environmentálna udržateľnosť 

v predprimárnom vzdelávaní

 

 

pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR

Dušana Čaploviča

14. – 15. 06. 2013

Trenčianske Teplice

Pozvánka

Prihláška

Vložiť komentár