Konference “Respektování dítěte” – vzdělávání pro udržitelný rozvoj v praxi – BRNO CR

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu

Konference

Respektování dítěte

vzdělávání pro udržitelný rozvoj v praxi

Termín konání: 13. 11. 2013 od 12,00 hodin

na Pedagogické fakultě MU v Brně, Poříčí 7, učebna č. 1

Přihláška

Program konfernce Brno