Materská škola je pre všetky deti | 6. – 7. 11. 2017 | Košice

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Mesto Košice

Vás pozývajú na odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou  pod názvom  Materská škola je pre všetky deti, ktorá sa koná  6. – 7. 11. 2017 v Košiciach z príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku.

Pozvánka

Prihláška