Kontext a dimenzie predprimárnej edukácie pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významnej pedagogičky, nestorky predškolskej pedagogiky na Slovensku, prof. PhDr. Márie Podhájeckej, CSc.

Vážené kolegyne, kolegovia, v mene organizačného výboru pripravovanej konferencie si Vás dovoľujeme pozvať na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Kontext a dimenzie predprimárnej edukácie pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významnej pedagogičky, nestorky predškolskej pedagogiky na Slovensku, prof. PhDr. Márie Podhájeckej, CSc.   Konferencia sa bude konať 4. – 5. novembra v priestoroch Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Všetky … Čítať viac

Svetový deň umývania rúk mydlom 2022

Vážené kolegyne, kolegovia, 15. október si pripomíname Svetový deň umývania rúk mydlom. Školy, centrá dennej starostlivosti, detské ihriská aj spoločenské strediská na celom svete prekypujú aktivitami zameranými na hygienu rúk. Svetový deň umývania rúk, ktorý v roku 2008 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN, od svojho vzniku čoraz intenzívnejšie presadzuje zlepšovanie hygienickej praxe na celom svete. Cieľom … Čítať viac

Deň materských škôl 2022

Deň materských škôl na Slovensku 2022 Formulár Deň materských škôl na Slovensku 2022 Zborník DMŠ 2022 – Šudie z predškolskej pedagogiky 2022 (pdf)

Deň materských škôl 2021

Zborník Výchova a vzdelávanie v materskej škole – aktuálne otázky a odpovede (pdf) Deň materských škôl na Slovensku 2021 (pdf) Formulár Deň materských škôl na Slovensku 2021 (docx) Zborník DMŠ 2021 (pdf)