Upozornenie k registrácii DMŠ

Upozornenie k registrácii DMŠ 

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017 uvádzajú:

Podporovať Deň materských škôl na Slovensku, ktorým je 4. november, rôznymi aktivitami, činnosťami pre deti, zákonných zástupcov a širokú verejnosť na podporu významu, poslania a opodstatnenia materských škôl.

Nie je potrebné sa registrovať na realizáciu sprievodných aktivít (od 5. 10. do 4. 11.) a aktivít priamo k tomuto dňu. Deň materských škôl na Slovensku, jeho príprava, realizácia a hodnotenie, je v kompetencii zriaďovateľov a samotných materských škôl, základných škôl s materskými školami, stredných odborných a vysokých škôl pripravujúcich budúcich učiteľov.