2015

Rádio Regina – Žurnál Rádia Regina o 12:00, 5. november 2015 (prepis rozhlasového vysielania)

Artuš – Časopis akademickej obce Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

NA PULZE – Časopis akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove

Články MŠ Námestie slobody 10 Skalica – pdf

Aktivity ku Dňu materských škôl ZS a MS sv Jána Pavla II. Bratislava – odt

Vrchol plesovej sezóny na PU – pdf

Naj rodina – Magazín modernej rodiny – 27. október 2015 (pdf)

DMS PF 2015 (mp3)

DMS (mp4)