Srbsko

SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE

PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE

WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR

MŠ Jurkovičová 17, 08001 Prešov, e-mail: monika.minova@pf.unipo.sk, mobil: 0903117772

organizuje a Vás pozýva

na

Študijno – poznávací

zájazd

SRBSKO

Program

Návratka