Nadané deti v materskej škole

Číslo akreditácie: 903/2012-KV

Organizátor: OZ Ľudia v kontakte, Hlavná 18, Prešov

Tel.:  0908892458,  email. : ludiavkontakte@gmail.com

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná

Rozsah : 24h prezenčne, 6 h dištančne,

čítaj viac…