Prehliadka detí materských škôl v prednese poézie a prózy

Mesto Banská Bystrica, Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
v spolupráci s OMEP-om, Vás pozývajú
na prehliadku detí materských škôl v prednese poézie a prózy
PREDŠKOLÁČIK.
Termín:
26. apríl 2012 (štvrtok)
Miesto:
ZUŠ Jána Cikkera,
Štefánikovo nábrežie BB,
Čas:
9.00 – 11.30 hod.