Seminár Bratislava

Slovenský zväz rekreačnej a telesnej výchovy a športu Slovenský výbor  svetovej organizácie pre predškolskú výchovu

Vás pozývajú na

celoslovenský seminár  s medzinárodnou účasťou pre učiteľov a trénerov predprimárneho vzdelávania
pod názvom

BEZPEČNÝ POHYB = ZDRAVÉ DIEŤA
25. máj 2012 Bratislava

Pozvánka

Návratka