Konferencia Žilina

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky
Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta
Mesto Žilina

Vás pozývajú na vedecko – odbornú  konferenciu  s medzinárodnou účasťou
Trvalo udržateľný rozvoj ako možný liek  na environmentálne problémy ľudstva optikou  detí predškolského veku
pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR Dušana Čaploviča

14. september  2012 Žilina

Pozvánka

Prihláška