Svetový projekt OMEP 2013-14 – Rovnocennosť – rovnosť pre udržateľnosť.

OMEP od roku 2010 pracoval na množstve projektov v rámci vzdelávania pre udržateľný rozvoj. V roku 2013 – 2014 tento projekt je pomenovaný Rovnocennosť – rovnosť pre udržateľnosť.

V nedávnom prieskume ministerstiev školstva, životného prostredia a udržateľného rozvoja v 97 členských štátoch OSN bola ako najdôležitejšia oblasť pre dosiahnutie udržateľného rozvoja označená chudoba. Prieskum bol vykonaný v rámci Desaťročia výchovy pre udržateľný rozvoj OSN a jeho priorita bola stanovená vyššie ako Klimatická zmena a Poľnohospodárska a potravinová bezpečnosť. Viac v prílohe…

Pokyny na ESD 2014

EVALVAČNÝ FORMULÁR 2014