Slovenská materská škola a súčasné výzvy pre vzdelávanie detí v ranom detstve

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP) pripravuje vedecko – odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční  10. – 11. 10. 2014 v Trnave pod názvom „Slovenská materská škola a súčasné výzvy pre vzdelávanie detí v ranom detstve“

Pozvánka

pozvanka_TA

Prihláška

prihlaska_TA