Pohybové programy pre deti predškolského veku – celoslovenský seminár

Slovenský zväz rekreačnej a telesnej výchovy a športu 

 Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu

Vás pozývajú na

  

celoslovenský seminár

pre učiteľov predprimárneho vzdelávania a trénerov

 

pod názvom

POHYBOVÉ PROGRAMY PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU

20. november 2014

Ružomberok

VIAC…