ODBORNO-POZNÁVACÍ ZÁJAZD – POĽSKO 2015 – 10. – 12. 12. 2015

ODBORNO-POZNÁVACÍ ZÁJAZD

POĽSKO 2015

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) organizuje pre všetkých, ktorí majú záujem spoznať niečo nové a vidieť niečo zaujímavé (členov aj nečlenov SV OMEP), odborno -poznávací zájazd do Krakowa (Poľsko). viac…