Pozvánka praktický seminár – Animuj svoj svet / Jazyk a komunikácia / Zdravie a pohyb

Regionálna sekcia OMEP Hlohovec v spolupráci

so Školským úradom v Hlohovci

Vás pozýva na praktický seminár Animuj svoj svet pod vedením

Ing. Henriety Kollárovej – obchodný zástupca pre Západné Slovensko  Interaktívna škola s.r.o.

Praktický seminár je určený pre všetky učiteľky z materských škôl.

Termín: 26. máj 2016

Miesto: zasadacia miestnosť Daňového úradu v Hlohovci,

Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

 Čas: 13.00 hod.

Prosíme Vás, aby ste svoju účasť potvrdili zaslaním priloženej návratky na e-mail: ingrid.valovicova@gmail.com  do 20.5.2016

formláre a viac info sa nachádza v sekcii Regióny Hlohovec

 

###

Regionálna sekcia OMEP Hlohovec v spolupráci

so Školským úradom v Hlohovci

Vás pozýva na praktický seminár

zo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia pod vedením doc. PhDr. Oľgy Zápotočnej, CSc.

Praktický seminár je určený pre všetky učiteľky z materských škôl.

Termín: 24. máj 2016

Miesto: zasadacia miestnosť Daňového úradu v Hlohovci, 

Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

 Čas: od 13.30 hod. do 16.00 hod.

Poplatok pre členky RS OMEP: 1 €

Poplatok pre nečlenky: 3 €

Poplatok uhradíte v hotovosti v deň stretnutia.

Prosíme Vás, aby ste svoju účasť potvrdili zaslaním priloženej návratky do 20.05.2016.

formláre a viac info sa nachádza v sekcii Regióny Hlohovec

###

Regionálna sekcia OMEP Hlohovec v spolupráci

so Školským úradom v Hlohovci

Vás pozýva na praktický seminár

zo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb pod vedením Mgr. Dany Masarykovej, PhD. (prineste si vhodné športové oblečenie a podložku – karimatku na cvičenie)

Praktický seminár je určený pre všetky učiteľky z materských škôl.

Termín: 2. jún 2016

Miesto: telocvičňa – VI. Základná škola, Podzámska 35, 920 01 Hlohovec

 Čas: od 13.30 hod. do 16.0 hod.

Poplatok pre členky RS OMEP: 1 €

Poplatok pre nečlenky: 3 €

Poplatok uhradíte v hotovosti v deň stretnutia.

Prosíme Vás, aby ste svoju účasť potvrdili zaslaním priloženej návratky na e-mail: ingrid.valovicova@gmail.com  do 27.05.2016.

formláre a viac info sa nachádza v sekcii Regióny Hlohovec