„ODKAZ PRVEJ DETSKEJ OPATROVNE PRE SÚČASNÉ MATERSKÉ ŠKOLY“

Pozývame Vás na celoslovenskú odbornú konferenciu pod názvom „ODKAZ PRVEJ DETSKEJ OPATROVNE PRE SÚČASNÉ MATERSKÉ ŠKOLY“, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 190. výročia založenia 1. detskej opatrovne na Slovensku. Konferencia sa uskutoční pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Mesto Banská Bystrica je jej hlavným organizátorom.

Konferencia sa uskutoční dňa 6. 11. 2019 v Robotníckom dome v Banskej Bystrici.

Pozvánka (PDF)

V prípade záujmu sa môžete na konferenciu zaregistrovať prostredníctvom tohto linku: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NHdNohJQtEajta2TfKVMbIoXYT4WnJFLrKI9Ba5ldktUQllDTUFMWFJMTjAzUjZLRkQ0ODI3S0VaQS4u

Možnosť prihlásiť sa na konferenciu je do: 25.10.2019.

Kapacita účastníkov konferencie je obmedzená, v prípade jej naplnenia bude možnosť registrácie zablokovaná.