Kontext a dimenzie predprimárnej edukácie pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významnej pedagogičky, nestorky predškolskej pedagogiky na Slovensku, prof. PhDr. Márie Podhájeckej, CSc.

Vážené kolegyne, kolegovia,

v mene organizačného výboru pripravovanej konferencie si Vás dovoľujeme pozvať na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Kontext a dimenzie predprimárnej edukácie pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významnej pedagogičky, nestorky predškolskej pedagogiky na Slovensku, prof. PhDr. Márie Podhájeckej, CSc.
 
Konferencia sa bude konať 4. – 5. novembra v priestoroch Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Všetky informácie a predbežný program konferencie sú dostupné na webovom sídle konferencie: https://www.konferencia.pf.unipo.sk/
Za organizačný výbor konferencie

Monika Miňová