Svetový deň umývania rúk mydlom 2022

Vážené kolegyne, kolegovia,
15. október si pripomíname Svetový deň umývania rúk mydlom. Školy, centrá dennej starostlivosti, detské ihriská aj spoločenské strediská na celom svete prekypujú aktivitami zameranými na hygienu rúk. Svetový deň umývania rúk, ktorý v roku 2008 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN, od svojho vzniku čoraz intenzívnejšie presadzuje zlepšovanie hygienickej praxe na celom svete. Cieľom Svetového dňa umývania rúk mydlom je propagovať umývanie rúk mydlom v školách a vo verejných priestoroch.
 
Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu pre Vás pripravil niekoľko motivačných a inšpiratívnych materiálov. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o fotografie z Vášho Dňa umývania rúk mydlom (materská škola si uverejnenie ošetrí súhlasom zákonných zástupcov so zverejnením fotografií na FB stránke SV OMEP). Fotografie zasielajte na omep.slovensko@gmail.com do 20.10.2022.
Do nižšie priloženého formulára môžete napísať Vaše inšpiratívne námety na umývanie rúk (vzdelávacie aktivity, osvedčené riekanky, pesničky, príbehy a podobne…)
 
Tešíme sa na a Vaše príspevky a prajeme úspešný Svetový deň umývania rúk mydlom.
Motivácia na vzdelávaciu aktivitu: https://www.youtube.com/watch?v=0epejqShrRM

Svetový deň (PDF)

SDUM (docx)

plagátik do šatne
obrázok do umývárky
osvetový obrázok
Motivačný obrázok pre deti1
motivačný obrázok pre deti2