Ako nebyť grobianom (pdf)

Uverejnené v Uncategorized

Prosociálna výchova v materskej škole (pdf)

Uverejnené v Uncategorized

Inšpirácie k Dňu materských škôl na Slovensku

viac…

Uverejnené v Uncategorized

Konferencia k Dňu materských skôl na Slovensku 15.-16.11.2018 Bratislava

Pozvánka Hlavné príspevky Workshopy Prihláška

Uverejnené v Uncategorized

Svetové zhromaždenie OMEP | 25. – 30. jún 2018 | Praha

Svetové zhromaždenie OMEP sa uskutoční v Prahe 25. – 30. 06. 2018  k 70. výročiu založenia OMEP-u. Registrace příspěvků OMEP konference 2018 “Current Conditions in Early Childhood Education – the Basis for a Sustainable Future”

Uverejnené v Uncategorized

Projekt „TAKE ME OUT“ – „ZOBER MA VON“

Projekt „TAKE ME OUT“ – „ZOBER MA VON“ je dostupná slovenská verzia príručky ZOBER MA VON. Príručku si môžete prezrieť tu: https://issuu.com/menobodkapriezvisko/docs/tmo_handbook_sk Stiahnuť sa dá, po kliknutí na Sk vlajočku, tu: http://takemeoutproject.eu/teaching-manual/ Po kliknutí na „Download manual“ sa Vám pdf verzia

Uverejnené v Uncategorized

Upozornenie k registrácii DMŠ

Upozornenie k registrácii DMŠ  Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017 uvádzajú: Podporovať Deň materských škôl na Slovensku, ktorým je 4. november, rôznymi aktivitami, činnosťami pre deti, zákonných zástupcov a širokú verejnosť na podporu významu, poslania a opodstatnenia materských škôl. Nie

Uverejnené v Uncategorized

SV OMEP stanovisko a pripomienky | UČIACE SA SLOVENSKO | MŠVV a Š SR

SV  OMEP svoje stanovisko a pripomienky k Návrhu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO zaslalo na MŠVV a Š SR  v dňoch  26.10.2016, 12.12.2016 a 16.2.2017 viac…

Uverejnené v Uncategorized

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia

Vážené kolegyne, Na webovom sídle MŠVVaŠ SR bol dnes, 11. 12. 2017 uverejnený aktualizovaný materiál Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia. Materiál je aktualizovaný v časti 5 „Ospravedlňovanie  neprítomnosti dieťaťa v materskej škole“ v nadväznosti na riešenie problematiky ospravedlňovania

Uverejnené v Uncategorized

Zmeny v právnych predpisoch, týkajúcich sa materských škôl.

Zmeny v právnych predpisoch, týkajúcich sa materských škôl.   V priebehu mesiaca jún 2017 Národná rada Slovenskej republiky prijala tri novely zákonov, ktorých obsah sa týka materských škôl. V Čl. I zákona č. 177/2017 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 596/2003 Z. z.

Uverejnené v Uncategorized