Archív stránky

Lesná pedagogika v podmienkach materskej školy (prezentácia príspevkov) – Betliar

Aktualne problémy v lesoch Filozofia pre deti Lesná pedagogika LESY SR Rožňava LESPED a výchova k TUR Učenie o lese

Uverejnené v Uncategorized

Prihláška na odbornú konferenciu Učiteľ(ka) predprimárneho vzdelávania Trendy, premeny a výzvy učiteľského povolania Bratislava 5. – 6. 10. 2023 – prihlasovanie

Pozvánka Prihláška

Uverejnené v Uncategorized

KUFOR HRAČIEK DO AFRIKY

Uverejnené v Uncategorized

DMŠ 2022 Odborný zborník_Odborné pohľady na predprimárnu edukáciu (pdf)

Uverejnené v Uncategorized

Zborník DMŠ 2022 – Šudie z predškolskej pedagogiky 2022 (pdf)

Uverejnené v Uncategorized

Kontext a dimenzie predprimárnej edukácie pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významnej pedagogičky, nestorky predškolskej pedagogiky na Slovensku, prof. PhDr. Márie Podhájeckej, CSc.

Vážené kolegyne, kolegovia, v mene organizačného výboru pripravovanej konferencie si Vás dovoľujeme pozvať na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Kontext a dimenzie predprimárnej edukácie pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významnej pedagogičky, nestorky predškolskej pedagogiky na Slovensku, prof. PhDr. Márie Podhájeckej, CSc.   Konferencia sa

Uverejnené v Uncategorized

Svetový deň umývania rúk mydlom 2022

Vážené kolegyne, kolegovia, 15. október si pripomíname Svetový deň umývania rúk mydlom. Školy, centrá dennej starostlivosti, detské ihriská aj spoločenské strediská na celom svete prekypujú aktivitami zameranými na hygienu rúk. Svetový deň umývania rúk, ktorý v roku 2008 vyhlásilo Valné

Uverejnené v Uncategorized

Deň materských škôl 2022

Deň materských škôl na Slovensku 2022 Formulár Deň materských škôl na Slovensku 2022 Zborník DMŠ 2022 – Šudie z predškolskej pedagogiky 2022 (pdf)

Uverejnené v Uncategorized

Zborník ZOBER MA VON II

ZOBER MA VON II (pdf)

Uverejnené v Uncategorized

Deň materských škôl 2021

Zborník Výchova a vzdelávanie v materskej škole – aktuálne otázky a odpovede (pdf) Deň materských škôl na Slovensku 2021 (pdf) Formulár Deň materských škôl na Slovensku 2021 (docx) Zborník DMŠ 2021 (pdf)

Uverejnené v Uncategorized